เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เนื่องด้วยในขณะนี้ได้ปรากฏว่าลูกค้าของเราเกิดควาสับสนหรือเข้าใจผิดกับการเปลี่ยนชื่อยี่ห้อ
และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าร้านเก่าที่เคยขายผลิตภัณฑ์ของอาบอิ่มในห้างสรรพสินค้ามาบุญครองนั้น
ขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้เปลี่ยนชื่อยี่ห้อ และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแต่อย่างใด
บริษัทยังคงใช้ชื่อยี่ห้อ “ARB-IMS” กับสินค้าของบริษัททุกรายการ
อีกทั้งบริษัทก็ไม่ได้ผลิตและบรรจุสินค้าให้กับผู้ขายสินค้าในร้านค้าที่ห้างมาบุญครองแต่อย่างใด
หากเกิดความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยี่ห้ออาบ-อิ่ม กรุณาติดต่อกลับผู้ขายสินค้านั้นโดยตรง

Dear Valued Customer

Currently, it is found that our customers have gotten the confusion and missunderstanding
in relation to changes of trade name and packaging of the products of our former distributor
who used to do sale of ARB-IMS products at MBK.
By this letter, we would like to inform that we have not changed our company trade name and packaging.
We still use the trade name of "ARB-IMS" for all of our product items. Furthermore,
we do not both produce such product and render packaging service to the shop at MBK.
In  the event that you get damage as a result of use of non "ARB-IMS" trade name product,
please directly contact seller of those products.

If you have any inquiry or want to buy "ARB-IMS" product,
please contact our company at the following communication channel;


arbimsoap@gmail.com
arbimspa@gmail.com
arbims@gmail.com
ID line: julaluck_peh
ID Wechat: Julaluck_peh


Click to Our Products


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

©2012 arb-ims products. all rights reserved. the arb-ims logo, graphic design and photos.
Interested our products or need wholesale price list. please contact by e-mail : arbimspa@gmail.com or join us on facebook